Hjelper deg med IT-løsninger, drift og vedlikehold

Vi leverer datautstyr, konsulenttjenester og serviceavtaler. Vi kjenner bransjen og leverer løsninger tilpasset ditt behov. Plandent IT bygger på selskapet Dental IT som har flere års erfaring med levering av IT-tjenester til tannleger. 

Våre serviceavtaler sikrer en stabil løsning hvor vi bl.a sjekker back-up, anti-virus og andre oppdateringer. Du får også rask tilgang på kvalifisert personell om det skulle oppstå problemer.

Basert på lang erfaring og inngående kjennskap til driften i en tannlegepraksis og dentale laboratorier, har vi satt sammen oppsett og utstyr som er tilpasset behovene for et antall behandlere eller teknikere. Oppsettet består av utstyret man behøver for å drive en dental praksis og de fleste av produktene er levert av Fujitsu Siemens.

Fordi behovene varierer noe i forhold til spesialiseringer og valg av dentalt utstyr, kan utstyret tilpasses dine behov. 
Dental IT er sertifisert partner av Opus Dental         

Vi har opparbeidet oss verdifull erfaring med tilkopling til Norsk Helsenett, samt Visma kartlegging og klargjøring for sending av direkteoppgjør fra Opus Dental.

Plandent IT er partner med Norsk Helsenett, som tilbyr den elektroniske samhandlingsarenaen for helse - og omsorgssektoren i Norge. Dette betyr at Plandent IT forplikter seg til å opprettholde viktige krav innen sikkerhet og etterspørsel, og kan levere tjenester gjennom Helsenettet. Det gir oss mulighet til bl.a fjernstyring og on-line backup.

Ta kontakt med oss på 22 07 27 27, digitalsupport@plandent.no  eller direkte til våre IT tekniske konsulenter for nærmere informasjon:

Oslo
Terje Aasgaard 918 86 856
Henning Steinbakk 917 67 216                          
Kevin Bertelsen 971 28 622
Alan Serifpour 918 71 616   
 
Skriv ut